Veritabanının doğru bir şekilde aktarıldığını kontrol edin isterseniz.